Tourist Bus Nepal


2066 B.S. Commitee

Shreekant Acharya - Coordinator
Binod Paudel - Treasurer
Rajan Bhujel - Secretary
Arbindra Khatri - Member
Tirtha Khapagi - Member
Bharat Dahal - Member
Bharat Rana - Member
Yubraj Bhadari - Member
Pralad Lohani - Member
Bhishma Neupane - Member
Tanka Ghimire - Member
Tanka Bahadur Thapa - Member
Ishwor Sharma - Member

2067 B.S. Commitee

Shreekant Acharya - President
Pralad Lohani - Vice President
Rajan Bhujel - Secretary
Arbindra Khatri - Treasurer
Tirtha Khapagi - Member
Bharat Dahal - Member
Ishwor Sharma - Member

2068-70 B.S. Commitee

Shreekant Acharya - President
Binod Paudel - Vice President
Rajan Bhujel - Secretary
Arbindra Khatri - Treasurer
Tirtha Khapagi - Member
Bharat Dahal - Member
Ishwor Sharma - Member
Bharat Rana - Member
Bhishma Neupane - Member
Damodar Dahal - Member

2070-72 B.S. Commitee

Rajan Bhujel - President
Shreekant Acharya - IP President
Pralad Lohani - 1st Vice President
Ishwor Sharma - 2nd Vice President
Sushil Dahal - Secretary General
Arbindra Khatri - Treasurer
Tanka Bahadur Thapa - Member
Hemanta Rijal - Member
Shishir Khanal - Member

2072-74 B.S. Commitee

Shreekant Acharya - President
Rajan Bhujel - IP President
Ishwor Sharma - 1st Vice President
Arbindra Khatri - 2nd Vice President
Deepak Bhattrai - Secretary General
Shishir Khanal - Treasurer
Bhishma Neupane - Member
Rupendra Raj Shrestha - Member
Tek Narayan Acharya - Member
Dipendra Adhikari - Member

2074-76 B.S. Commitee

Pralad Lohani- President
Shreekant Acharya - IP President
Dhak Nath Kafle - 1st Vice President
Bhisma Prasad Neupane - 2nd Vice President
Krishna Acharya - Secretary General
Dipendra Aryal - Treasurer
Rupendra Raj Shrestha - Member
Bigyan Bhujel - Member
Pradip Kafle - Member
Madan Kumar Acharya - Advisor
Kedar Nath Sharma - Advisor

2076-78 B.S. Commitee

Ishwor Sharma - President
Pralad Lohani - IP President
Dhak Nath Kafle - 1st Vice President
Sushil Dahal - 2nd Vice President
Dipendra Adhikari - Secretary General
Sujan Acharya - Treasurer
Chiranjibi Regmi - Member
Ashok Aryal - Member
Ganesh Dahal - Member
Madan Kumar Acharya - Advisor
Kedar Nath Sharma - Advisor